دوره جامع آموزش علوم و فن آوری های شناختی

به منظورتربیت و تامین نیروی انسانی سومین دوره جامع آموزش علوم و فن آوری های شناختی ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط با علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برگزار می شود.

این دوره آموزشی از بیست و یکم اردیبهشت امسال در روز های پنجشنبه و جمعه بصورت برخط برگزار می شود .

متقاضیان می توانند تا نوزدهم اردیبهشت ماه با ارسال سابقه علمی نسبت به ثبت نام در این رویداد درنشانی mindplus.ir/education2 اقدام نمایند.