دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO) در ایران

دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO) در ایران

برای پیشگیری از اعتیاد و توسعه درمان

 

هدف از برگزاری این رویداد رایگان، فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان و محققان منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور کسب دانش مبانی تئوری و عملی علوم اعصاب در حوزه اعتیاد و با سه محور اصلی علوم اعصاب سلولی و رفتاری، علوم اعصاب شناختی و علوم اعصاب محاسباتی است.

این رویداد برای دانشجویان پزشکی، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری (با شرط سنی حداکثر ۳۵ سال تا اردیبهشت ۱۴۰۲) و با ظرفیت ۲۴ نفر، از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه ۱۴۰۲ در تهران و در قالب دو روز سخنرانی و سه روز جلسات عملی با تمرکز بر تکنیک‌های آموزشی برای مطالعات حیوانی و انسانی با حمایت مالی کامل سازمان بین المللی مطالعات مغز (IBRO)، انجمن علوم اعصاب ایران (INSS) و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ایران (CSTC) و مرکز ملی نقشه‌ برداری مغز (NBML)برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

برای ثبت نام به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://ibro.org/cognitive-neuroscience-for-addiction-prevention-and-treatment-development/

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه دوره (زمان و سخنرانان) به سامانه انجمن علوم اعصاب ایران (INSS) یا سامانه مرکز ملی نقشه برداری مغز مراجعه نمایید.