دیدار وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق از موسسه آموزش عالی علوم شناختی

وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق دکتر نعیم العبودی روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه از موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به عنوان یک موسسه تخصصی در زمینه علوم و فنون نوین، بازدید به عمل آورد.

دکتر العبودی و هیات همراه برای گفت و گو در زمینه همکاری بین دانشگاه‌های ایران و عراق به تهران سفر کرده است.

وزیر آموزش عالی عراق در بازدید از موسسه آموزش عالی علوم شناختی با دکترکمال خرازی رئیس هیات امنا موسسه ملاقات و در باره همکاری موسسه با دانشگاه های آن کشور به گفتگو پرداخت، دکتر سهراب حاجی زاده سرپرست، دکتر محمود تلخابی قائم مقام و دکتر حافظ جباری مسئول امور بین الملل موسسه نیز به همراه اعضای هیات همراه دکتر العبودی در این ملاقات حضور داشتند. هیات عراقی در بازدید خود  با حوزه بین رشته‌ای علوم و فناوری های شناختی و امکانات آزمایشگاهی و برنامه‌های آموزشی موسسه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آشنا شدند.