رشد تفکر کودکان

در این کتاب، نظریه‌ها و پژوهش‌های مهمی که به نحوه رشد تفکر می‌پردازند، بررسی می‌شود. نوسیندگان تاکید دارند ما انسان‌ها در درون زبان، تعامل اجتماعی و فرهنگ زندگی می‌کنیم، اما نسبت به این جنبه از حیات‌مان غفلت داریم.

این کتاب به موضوعاتی مانند رشد شناختی، ارتباط خردسالی، زبان، رشد اجتماعی و رشد اخلاقی، می‌پردازد که معمولا به صورت جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرند، اما نویسندگان معتقدند که آن‌ها به طور بنیادی به هم وابسته‌اند و باید با هم مورد مطالعه قرار گیرند. آنها استدلال می‌کنند که نمی‌توان تفکر را صرفا با تاکید بر ذهن افراد توضیح داد، زیرا توانایی تفکر به طور اجتماعی شکل می‌گیرد. بنابراین، وقتی درباره رشد تفکر صحبت می‌کنیم، توجه به نقش اساسی تعامل اجتماعی و هیجان ضروری است.

مطالب مرتبط