روان‌شناسی اجتماعی: علم زندگی روزمره

روان‌شناسی اجتماعی، ویراست سوم یک رویکرد تازه را به مطالعه روان‎‌شناسی اجتماعی ارائه می‌دهد که شبیه هیچکدام از منابع قبلی نیست. گرینبرگ، اشمادر، آرندت، و لانداو با تلفیق بیش از ۶۰ سال سابقه تدریس، دانشجوها را در تنوع غنی علم روان‌شناسی اجتماعی هدایت می‌کنند و در این مسیر توضیح‌های موجود در مورد نظریه‌ها، روش‌های تحقیق، یافته‌های تجربی، کاربردها را با هدف درک و حل مشکلات دنیای واقعی با یکدیگر پیوند می‌دهند.

بخش‌های «کاربرد» که در داخل متن اصلی ترکیب شده‌اند به دانشجوها کمک می‌کنند تا بینش‌ها و یافته‌های روان‌شناسی اجتماعی را در ارتباط با رفتار انسان در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله سیاست، حقوق، عدالت اجتماعی، سلامت، آموزش، تجارت، هنر، و محیط زیست درک کنند.

«روان‌شناسی اجتماعی در فیلم‌ها» بررسی می‌کند که چگونه اصول روانشناسی اجتماعی در فیلم‌های معاصر و کلاسیک نشان داده شده‌اند.

«روان‌شناسی اجتماعی در دنیای بیرونی» از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی به رویدادها و مسائل فعلی و تاریخی می‌نگرد.

«فکر کنید» سوال‌هایی که در داخل متن قرار داده شده‌اند تا دانشجوها را تشویق کنند موضوع‌ها را به زندگی خودشان ربط بدهند و تفکر انتقادی داشته باشند.