روانشناسی هویت (هویت فردی و جمعی)

مفهوم هویت از مفاهیمی است که امروزه مورد توجه روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و علاقه‌مندان به سیاست و علوم سیاسی قرار گرفته است. همین امر نشانگر وسعت و دامنه مفهوم هویت و نیز اهمیت آن است. حال هویت چیست که تا این حد مورد توجه محققان و دانشمندان رشته‌های مختلف قرار گرفته است. هویت در واقع پاسخ به این سوال است که من کیستم؟ اگر از شما سوال شود که چه کسی هستی، برای پاسخ به آن توضیحات زیادی خواهید داد. در اینجا می‌توان به هویت شخصی (ویژگی‌ها و علائق فردی خود)، هویت خانوادگی، هویت مذهبی و دینی، هویت ملی و نژادی اشاره کرد که خود ابعاد وسیع و گسترده‌ای دارد. در این کتاب علاوه بر ابعاد هویت فردی یا شخصی، بعد جمعی هویت نیز مورد توجه قرار گرفته است. هویت ملی و هویت دینی از ابعاد مهم هویت جمعی است. البته بعد دینی هویت، هم در هویت فردی و هم در هویت جمعی توسط محققان مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است که در هریک از ابعاد فوق معنای خاص خود را دارد و در این کتاب هم مورد توجه قرار گرفته است.