زندگی یک سفر است

پزشگی از تبار رنسانس نوین

ادلمن را پزشگ دانشمند و شگفت‌آوری از «تبار رنسانس نوین» و سیاستگزاری زیرک همراه با گستره دانشی شگفت‌آورلقب داده‌اند. ادلمن علاوه بر دانش علمی ماهرانه و عمیق خود در حوزه نوروساینس، در موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی از بینش و آگاهی عمیقی برخوردار بود.

همه این توانایی‌های برجسته علمی و فرهنگی ادلمن در نقش پزشکی ژرف‌اندیش را می‌توان در لابلای ۱۵ کتاب علمی نوروساینس و بیش از ۵۰۰ مقاله علمی پژوهشی برجسته او که با مشارکت همکارانش در حوزه‌های مختلف علوم نوروساینس به چاپ رسیده جستجو کرد. برای من بررسی زندگی علمی کسانی مانند ادلمن که در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های علمی در چنین سطح گسترده‌ای درخشیده‌اند، خود مساله بسیار قابل تاملی است. غالب انسان‌های برجسته و خلاق تک ساحتی نیستند. ولی از میان آنها تنی چند جهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند. من با یکی از این افراد آشنایی نزدیک داشتم. گرگ هویت دانشمند چشم پزشک آمریکایی پرسیدم چگونه در این همه عرصه‌ها دستاورد داشته است؟ پس از انکار مودبانه دستاوردهایش با نوعی شرمندگی گفت: «باید یادگرفتن را یاد گرفت» ادلمن هم نمونه‌ای برجسته از این انسان‌هاست که جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

مطالب مرتبط