ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه و رساله در حوزه علوم شناختی حمایت می کند

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از طرح های دسته “ج” حمایت می کند. هدف از اجرای طرح های دسته  “ج” تشکیل هسته  های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی است. تشکیل هر هسته از طریق تعریف مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری که رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی را هدف قرار داده اند دنبال می گردد. میزان حمایت از طرح های دسته ج تا سقف یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

طرح های پیشنهادی محققان در این فراخوان شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه و رساله  (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فن آوری و یا خدمات شناختی  و در چارچوب اولویت ­های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.  طرح­ های پژوهشی و توسعه فن آوری، خصوصاً در حوزه ­ی علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می­ گیرند.

از  محققان  حوزه علوم شناختی  دعوت می شود  برگه پیشنهاد طرح را دریافت و بر اساس  راهنمای ثبت طرح پژوهشی دسته ج تکمیل کرده و در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (غیر قابل تمدید)، از طریق کارتابل کاربری خود در سامانه این ستاد بارگذاری نمایند. بارگذاری پیشنهاد طرح فقط در بازه زمانی اعلام شده ممکن می ‌باشد.