سمپوزیم علوم شناختی و کاربردهای بالینی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، سمپوزیم علوم شناختی و کاربردهای بالینی را برگزار می‌کند. این رویداد برای روز چهارشنبه مورخ بیستم مرداد ماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین و در قالب محورهای ذیل طراحی شده است:

عملکردهای شناختی

نقشه برداری مغز

ارزیابی شناختی

توانبخشی شناختی

مراکز فعال در علوم شناختی

لینک ورود به سمپوزیوم: https://www.skyroom.online/ch/icss/cogsymp

برنامه سمپوزیوم