شروع کلاس های حضوری دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

کلاس های اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی (طبق جدول زیر) برای دانشجویان ساکن استان های تهران و البرز از تاریخ هجدهم آبان ماه بصورت حضوری و برای دانشجویان سایر استان های کشور فعلا بصورت مجاری و از تاریخ اول آذر ماه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

کلاس های استادان میهمان و وابسته موسسه تا اطلاع بعدی همچنان بصورت مجازی برگزار خواهد شد. خدمات اینترنتی و فضای مناسب در موسسه برای دانشجویان جهت شرکت در کلاس های مجازی فراهم شده است.

ارائه کارت تزریق دو دز واکسن و استفاذه تمام وقت از ماسک از شرایط اصلی ورود به محوطه موسسه و شرکت در کلاس ها برای کلیه دانشجویان، استادان و کارکنان است.

به منظور رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا, آشپزخانه و بوفه موسسه تا اطلاع بعدی همچنان تعطیل خواهد بود.

 


دوره

ورودی

شماره کلاس

نام درس

نام استاد

روز

ساعت
 

مدلسازی

۱۳۹۹ ۶۵-۲ مباحث ویژه در مدلسازی کارکردها و رفتارهای شناختی ۱ دکتر رضا شالباف پنج شنبه ۱۰:۳۰ـ۰۸:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ روش های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی دکتر رضا شالباف چهارشنبه ۱۵:۳۰ـ۱۳:۳۰
۱۴۰۰ ۴۱-۲ روانشناسی شناختی پیشرفته ۱ دکتر محسن میرمحمدصادقی پنج شنبه ۱۰:۳۰ـ۰۸:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ روش های تحقیق در علوم  شناختی دکتر میثم صادقی پنج شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
 

روانشناسی شناختی

۱۴۰۰ ۶۵-۲ مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن دکتر رضا مثمر سه شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
 

شناخت اجتماعی

۱۴۰۰ ۶۵-۲ مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن دکتر رضا مثمر سه شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
 

زبانشناسی

۱۳۹۹ ۶۵-۲ مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن دکتر رضا مثمر سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰
۱۳۹۹ ۶۵-۲ روش های تحقیق در علوم شناختی دکتر میثم صادقی پنج شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن دکتر رضا مثمر سه شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ روش های تحقیق در علوم شناختی دکتر میثم صادقی پنج شنبه ۱۲:۳۰ـ۱۰:۳۰
 

مغز و شناخت

۱۳۹۹ ۶۵-۲ روش های پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصاب دکتر رضا شالباف پنج شنبه ۱۰:۳۰ـ۰۸:۳۰
۱۳۹۹ ۴۲-۲ علوم اعصاب شناختی ۲ دکتر مهدی تهرانی دوست پنج شنبه ۱۵:۳۰ـ۱۳:۳۰
۱۴۰۰ ۴۲-۲ نوروپسیکوفارماکولوژی دکتر زرین دست پنج شنبه ۱۰:۳۰ـ۰۸:۳۰
۱۴۰۰ ۴۲-۲ نوروبیولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد ناصحی پنج شنبه ۱۳:۳۰ـ۱۰:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ استنباط امار کاربردی دکتر میثم صادقی پنج شنبه ۱۶:۳۰ـ۱۳:۳۰
 

هوش مصنوعی

۱۳۹۹ ۶۵-۲ روش های پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصاب دکتر رضا شالباف پنج شنبه ۱۰:۳۰ـ۰۸:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ مباحث ویژه در رایانش، هوش مصنوعی و شناخت ۱ دکتر رضا شالباف چهار شنبه ۱۵:۳۰ـ۱۳:۳۰
۱۴۰۰ ۶۵-۲ استنباط آمار کاربردی دکتر میثم صادقی پنج شنبه ۱۶:۳۰ـ۱۳:۳۰
۱۴۰۰ ۴۲-۲ نوروبیولوژی سلولی و ملکولی دکتر محمد ناصحی پنج شنبه ۱۳:۳۰ـ۱۰:۳۰

 

مطالب مرتبط