شناخت اجتماعی از مغزها تا فرهنگ

مردم چگونه یکدیگر را درک می‌کنند؟ مردم چگونه خودشان را می‌فهمند؟ شناخت اجتماعی در تلاش است تا به بنیادی‌ترین مسائل بپردازد. در این بستر به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا دیگران صرفا «شی» قابل درک شدن نیستند و افزون بر این جهان اجتماعی چطور چشم‌اندازهای پیچیده‌ای در مورد خویشتن و دیگران به ما می‌دهد. عنوان فرعی کتاب یعنی «از مغزها تا فرهنگ» نشان می‌دهد چگونه شناخت اجتماعی در مسیر خود و از ابتدای ظهورش تاکنون به منزله یک حوزه پژوهشی پویا و آینده‌نگر در روان‌شناسی اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود. این کتاب مفصل و گیرا با عنوان «شناخت اجتماعی: از مغزها تا فرهنگ» که در چهار بخش ارائه شده است قبل از ورود به موضوعات جزئی‌تر کارش را از مفاهیم اساسی یعنی درک خویشتن و دیگران شروع می‌کند. خواندن این کتاب دقیق و چالش‌برانگیز که توسط دو تن از پژوهشگران برجسته این حوزه نوشته شده است، برای دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی، علوم اعصاب شناختی، روان شناسی شناختی و کلیه علاقه‌مندان به موضوع شناخت از دیدگاه اجتماعی ضرورت دارد.

 

مطالب مرتبط