شناخت درمانی مبتنی بر تصویرسازی برای اختلال دوقطبی و ناپایداری خلق

افراد مبتلا به اختلال دوقطبی به‌ویژه نسبت به اضطراب و تصویرسازی ذهنی مزاحم آسیب‌پذیرند. این کتاب درمان کوتاه و نوینی ارائه می‌کند که جهت کاهش پریشانی و افزایش پایداری خلق بر کار با تصاویر ذهنی تمرکز می‌کند. کتاب حاضر با تکیه بر درمان شناختی رفتاری (CBT)  تکنیک‌های معتبری را برای فرمول‌بندی اهداف ویژه هر درمانجو به درمانگران معرفی می‌کند. همچنین از راهبردهای فراشناختی جهت کاهش قدرت تصاویر بهره برده می‌شود، به بازنویسی تصاویر مشکل‌ساز پرداخته می‌شود و تصاویر مثبت‎سازگارانه‌ای نیز ایجاد می‌شوند. نکات و راهنمایی‌های ساده‌ای برای سنجش و مداخله ارائه می‌شوند که شامل نمونه‌های موردی، گفت‌وگوهای ساده و نکات مرتبط با مشکل‌یابی در درمان هستند. کتاب حاضر راهنمایی فراتشخیصی است که برای کار با تصاویر ذهنی در هر حوزه از سلامت روان کاربرد زیادی دارد. تکنیک‌هایی که در اینجا ارائه می‌شوند نه تنها برای اختلال دوقطبی بلکه سایر مشکلات، از قبیل اختلال استرس پس از آسیب، اختلال اضطراب اجتماعی/ هراس اجتماعی، آگورافوبیا، اضطراب سلامتی، اختلال وسواسی اجباری، وحشت‌زدگی، افسردگی، درد مزمن، سوء مصرف مواد، روان‌پریشی و دیگر مشکلات نیز کاربرد دارند.

مطالب مرتبط