طرح های پژوهشی

اجرای طرح های پژوهشی بخش مهمی از فعالیت های موسسه آموزش عالی علوم شناختی را تشکیل می­دهد.  این طرح ها – که مستقلاً در موسسه طراحی و اجرا می­شوند و یا موسسه در اجرای آنها با پژوهشگران، دانشگاه ها و موسسه ­هایی مشارکت دارد – را می توان به دو گروه کلی پایان یافته و در حال انجام تقسیم کرد.

عناوین، نام مجریان و همکاران طرح‌ها در فایل PDF زیر قابل دستیابی است:

در مورد طرح های پایان یافته، عناوین “هایپر لینک” شده شما را به گزارش نهایی که اغلب در یک نشریه علمی انتشار یافته است هدایت می­کند. در مواردی که به دلیل رعایت حقوق پدید آورنده/ ناشر (کپی رایت) نمی­ توانسته ایم متن کامل گزارش را منتشر کنیم، چکیده مقاله را به همراه نشانی کتاب نامه ی محل انتشار آورده ­ایم.