عدم برگزاری کلاس های درس در روز پنج شنبه

 

به دلیل تعطیلی روز چهارشنبه و مرخصی برخی از اساتید موسسه  کلاس های درس دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی در روز پنج شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ دایرنخواهند بود زمان برگزاری کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کلیه واحدهای آموزشی پژوهشی و اداری ـ مالی موسسه روز پنج شنبه فعال خواهند بود.