عصب روان‌شناسی مثبت‌گرا

کتاب نوروسایکولوژی مثبت توسط جان راندولف استاد نوروسایکولوژی بالینی دانشگاه دارتموت با رویکرد روان‌شناسی مثبت و تمرکز بر ارتقای سلامت شناختی تدوین شده است. بیش از پنج دهه است که عصب-روان‌شناسی بالینی به عنوان یک رشته مطرح و پذیرفته شده است. مطالعات پژوهشی، الگوهای خاصی از نقایص عصب روان‌شناسی را برای بسیاری از اختلالات عصبی مشخص کرده‌اند. از ابتدای ظهور این رشته مجلات علمی بسیاری در این زمینه منتشر شده‌اند که به متخصصین این رشته کمک می‌کنند تا پیشرفت‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌های خود را پیگیری کنند. علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که در مهارت‌های تشخیصی حاصل شده، توسعه و تحول درمان‌های جدید و موثر برای مشکلات عصب روان‌شناسی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در کتاب حاضر، شیوه‌ها و رویکردهایی که در آنها ابعاد تشخیصی و درمانی به منظور ارتقای سلامت شناختی با یکدیگر تلفیق شده‌اند از منظر متخصصان توصیف خواهند شد.

این کتاب تلاشی در راستای بررسی اندیشه‌های مرتبط با سلامت شناختی در قالب یک منبع مناسب جهت تدریس دروس نوروسایکولوژی در دوره‌های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دکتری روان‌شناسی سلامت و دکتری روان‌شناسی بدون گرایش می‌باشد. هدف کتاب در نظر گرفتن حوزه‌های مختلف موجود در عصب روان‌شناسی، یافتن ایده‌هایی از پیشینه پژوهشی روان‌شناسی مثبت‌گرا و در نهایت ایجاد منبعی در راستای ارتقای سلامت شناختی است. همچنین کاربردهایی برای منافع عمومی در حوزه سلامتی، پیشگیری و ارتقای سلامت دربردارد.