علوم اعصاب دانش مغز: مقدمه‌ای برای فراگیران جوان

به طور عام باید دانسته شود که منبع لذت، خوشی، خنده و مسرت و نیز غم، اضطراب و گریه جایی جز در مغز ما ندارد. مغز عضوی ویژه از بدن است که ما را قادر به فکر کردن، دیدن و شنیدن می‌کند و بین زشت و زیبا، بد و خوب، خوشایندو ناخوشایند افتراق می‌گزارد. همچنین این مغز است که جایگاه دیوانگی، هذیان گویی، ترس و هراس است که اغلب شب‌ها و گاهی در روزها به ما یورش می‌آورد. در مغزاست که علت بی‌خوابی‌ها، خوابگردی‌ها و افکار معلق و وظایف فراموش شده، رفتار عجیب و نامتعارف را باید جستجوکرد. تمامی این چیزها از شرایط ناسالم مغز منتج می‌شود. بقراط ۴۰۰ سال قبل از میلاد

«علوم اعصاب دانش مغز: مقدمه‌ای برای فراگیران جوان» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط ریچارد موریس به نگارش درآمده و زیرنظر دکتر محمد تقی جغتایی رئیس انجمن علوم اعصاب ایران توسط رضا پناهی، بهنام سور و دکتر علی شهبازی ترجمه شده است، انتشارات انسان در سال ۱۳۹۵ این کتاب را منتشر کرده است.