علوم اعصاب مراقبه ذهن آگاهی

چگونه ذهن و بدن باهم کار می‌کنند تا رفتار ما را تغییر دهند

این کتاب جدیدترین تحقیقات علوم اعصاب در مورد مراقبه ذهن آگاهی را ارائه می‌دهد و راهنمایی می‌کند که چگونه این یافته‌ها را در کار، سلامتی، تحصیلات، روابط و زندگی روزمره خود به کار گیریم. تانگ قصد دارد با ارائه تحقیقات پیشرفته در مورد تغییرات عصبی و شناختی مرتبط با این تمرین، چگونگی استفاده از اثرات مثبت و متعاقبا، نحوه انجام و پیاده‌سازی تمرین‌های ذهن آگاهی را توضیح دهد. پژوهش‌های علوم اعصاب ذهن اگاهی، نظریه و روش سنت‌های متفکرانه شرقی، روان‌شناسی غربی و علوم اعصاب که براساس تکنیک‌های تصویربرداری عصبی، اقدامات فیزیولوژیکی و آزمایش‌های رفتاری هستند را ادغام می‌کنند. علوم اعصاب ذهن آگاهی با توضیح مبانی آغاز می‌شود و سپس به موضوعاتی مانند تاثیر شخصیت و چگونگی شکل‌دهی ذهن آگاهی به تغییر رفتار، توجه و خودکنترلی می‌پردازد. در نهایت، این کتاب سوءتفاهم‌های رایج در مورد ذهن آگاهی و چالش‌های پیش رو در تحقیقات آینده این حوزه مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب که به وسیله یک متخصص علوم اعصاب ذهن آگاهی نوشته شده است، برای دانشمندان، محققان و متخصصان روان‌درمانی و علوم بهداشت که با ذهن آگاهی کار می‌کنند و همچنین کسانی که در زمینه‌های علوم اعصاب، روان‌شناسی و علوم اجتماعی مشغول به تحصیل و کار هستند، ارزشمند خواهد بود. افزون بر این، کتاب حاضر برای مطالعه عمومی مردم و استفاده‌کنندگان از تکنیک‌های مراقبه ذهن آگاهی نیز سودمند خواهد بود.