فراخوان جذب هیئت علمی و پژوهشگر

دانشگاه امام حسین برای تکمیل هیئت علمی و پژوهشگر در کرسی های تخصصی دانشکده ها, پژوهشکده ها و مراکز علمی و فناوری خود از دانش آموختگان و دانشجویان توانمند سال پایانی دکتری تخصصی کلیه رشته ها از جمله علوم پایه و علوم  انسانی دانشگاه های داخلی و بین المللی دعوت به همکاری کرده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام می توانند تا تارخ چهارشنبه ۲۲ دیماه به سامانه www.ihu.ac.ir مراجعه نمایند.