فصلنامه هفدهم مغز و شناخت با نگاهی ویژه به مدیریت به توان شناختی انتشار یافت

هفدهمین فصلنامه، آموزشی، علمی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با نگاهی ویژه به موضوع” مدیریت به توان شناختی”، حاوی مطالب ، گزارش ها و اخبار متنوع درحوزه دانش علوم شناختی منتشر شد.

در این شماره ، گزارش های خواندنی درباره دیدگاه متخصصان و صاحبنظران در نشست هم اندیشی “مدیریت شناختی در سازمان های ایرانی چه کاربردی دارد؟”، معرفی دو  استارتاپ در حوزه منابع انسانی و علوم شناختی و نیز هفتمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز و معرفی چندین کتاب انتشار یافته است.

انعکاس نقطه نظرات اساتید و کارشناسان درباره کودکان آینده: کودکانی با سرمایه شناختی غنی تر و مسیر خدمات رسانی به بیماران دمانس مشخص تر می شود ، از دیگر مطالب خواندنی و مورد توجه علاقمندان در این شماره فصلنامه است.

در بخشی دیگر از صفحات این نشریه  دیدگاه دکتر “علی نصرت ” از اعضای ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در خصوص مدیریت شناختی انتشار یافته است بطوری که وی گوید : درحال حاضر درکشورمان مدیریت شناختی به صورت رشته ای مستقل و جداگانه از مدیریت بیان می شود.

به گفته وی درعرصه بین المللی رویکرد شناختی نسبت به مسائل مختلف مورد توجه است و سعی می شود به  جنبه های کاربردی این دانش پرداخته شود.

وی افزود: تلاش است رشته ای با حوزه مدیریت شناختی در مقطع دکتری تعیین شود و در برنامه دیگری رشته آکادمیک مدیریت با رویکرد انسانی تدوین گردد.

گفت و گو با دکتر “محمد تقی جغتایی” مشاور ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در امور آموزش درخصوص فعالیت کار گروه توانبخشی کودکان در این ستاد به منظور ارائه راهکارهایی برای تشخیص و شناسایی اختلالات شناختی کودکان و اقدامات لازم برای انجام مداخلات توانبخشی برای ارتقای توانمندی های آنان و نیز گزارشی درخصوص چالش توسعه فن آوری محصولات و خدمات شناختی ویژه کودکان با اختلالات عصب رشدی، از دیگر مطالب خواندنی در این فصلنامه است .

فصلنامه علمی، آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر می شود.

لینک دانلود فصلنامه هفدهم مغز و شناخت