فیلم های جدید از سخنرانی های دهمین همایش علوم شناختی منتشر شد

فیلم های جدید از سخنرانی های ایراد شده در جلسات عمومی و دو نشست از نشست های تخصصی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی (ICCS 2024) امروز چهارشنبه در صفحه آپارات برای علاقمندان منتشر شد.

موسسه اموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی دهمین همایش بین المللی علوم شناختی خود را با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت برگزار کرد. متن چکیده کلیه سخنرانی ها ی ایراد شده در همایش نیز از درگاه اینترنتی همایش به نشانی iccs.icss.ac.ir قابل دسترسی است.

 

نشست تخصصی کشف پیچیدگی های حافظه: از فرایندهای سلولی تا عملکردهای شناختی

( دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

 

https://www.aparat.com/v/nzoyla9                ۱-  دکتر سید داور سیادت

https://www.aparat.com/v/cxe2uq6               ۲- دکتر محمد ناصحی

https://www.aparat.com/v/btq053d                ۳-  دکتر مرتضی علی اشرفی

https://www.aparat.com/v/rsi8fr5                ۴-  دکتر حکیمه زالی

 

نشست تخصصی قلب و شناخت

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/ilo3g55                ۱- دکتر سهراب حاجی زاده

https://www.aparat.com/v/fwu4kk6                ۲- دکتر احمدرضا همتی مقدم

https://www.aparat.com/v/ujr4wqe                ۳- دکتر رهام مظلوم

https://www.aparat.com/v/tbr429a                ۴- دکتر مهدی گودرزوند

https://www.aparat.com/v/uqplhh7                ۵- دکتر آزاده خلیلی

 

سخنرانی های عمومی

(دهمین همایش بین المللی علوم شناختی – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/vsc43l0        ۱- دکتر سهراب حاجی زاده

https://www.aparat.com/v/bnhxo07        ۲- دکتر سید کمال خرازی

https://www.aparat.com/v/sjvbyjt        ۳- دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی