قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی

از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی دعوت می‌شود  برای ثبت نام و تعیین وقت ایراد سخنرانی مرتبط با رساله خود با خانم دکتر میرابوالفتحی به نشانی رایانامه mirabolfathi_v@icss.ac.ir مکاتبه نمایند.

برنامه سخنرانی های علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی هر هفته به صورت وبینار در روزهای دوشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۸ برگزار می شود. نشانی وبینار https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub می باشد.

لازم به ذکر است بنا بر مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی، هر یک از  دانشجویان مقطع دکترای تخصصی موسسه می بایست حداقل یک نوبت در طول دوره تحصیل خود در این برنامه سخنرانی‌ انجام دهند. عنوان سخنرانی دانشجو ضروری است در ارتباط مستقیم با موضوع رساله ایشان باشد. همچنین هر یک از دانشجویان دکترای تخصصی در طول دوره تحصیل باید حداقل در چهار برنامه سخنرانی به عنوان شنونده حضور یابند. یکی از شرایط موافقت با تشکیل جلسه دفاع نهایی از رساله دانشجویان دکتری موسسه، ثبت شدن انجام سخنرانی و شرکت در حداقل چهار جلسه سخنرانی است.