مبانی علوم اعصاب شناختی

علوم اعصاب شناختی به مطالعه همبسته‌های عصبی کارکردهای شناختی انسان می‌پردازد و نقشی زیربنایی در علوم شناختی به عنوان یکی از دانشهای نو دارد. علوم و فناوریهای شناختی در دهه‌های اخیر، همچون حوزه‌ای میان رشته‌ای مورد توجه اساتید رشته‌های مختلف علوم پایه، پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنرو علوم انسانی قرار گرفته است. درس علوم اعصاب شناخای در اغلب رشته‌های زیرمجموعه علوم و فناوریهای شناختی یکی از دروس اصلی به حساب می‌آید. خواندن این کتاب ما را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجودمان نهفته است و به عمق کلام منسوب به امیرالمومنین علی(ع) و شناخت بزرگ‌ترین ودیعه الهی هدایت می‌کند که فرمود: آیا تو گمان می‌بری جسم کوچکی هستی در حالی که عالم بزرگ‌تری در تو نهفته است و تو به مثابه کتابی گویا هستی که با هر حرف آن، ناشناخته‌ای آشکار می‌شود.

«مبانی علوم اعصاب شناختی» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط نیکول گیج و برنارد بارس به نگارش درآمده و توسط دکتر سید کمال خرازی ترجمه شده  است. انتشارات سمت در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.