مربیگری مغز: کاربردهای عملی علوم اعصاب در مربیگری

هر کنش ما از رهگذر مغزمان روی می‌دهد. در کتاب «مربیگری مغز: کاربردهای علوم اعصاب در مربیگری» مربیان کارآزموده از جمله جوزف اوکانر و آندریالگاس پرسش‌هایی را مطرح کرده و پاسخ می‌دهند. مثلا اینکه چگونه از دانش مغز برای یاری به خودتان و دیگران در راه یادگیری، دگرگونی و توسعه فردی استفاده کنید.

این کتاب به روشی کاربردی به شما نشان خواهد داد که چگونه جدیدترین بینش‌های پژوهش‌های علوم اعصاب را در زمینه‌های توسعه فردی، مربیگری و درمان شناختی به کار گیرید. کتاب با مروری بر روش کارکرد مغز آغاز می‌شود و به توضیح این موضوع می‌پردازد که چگونه مغز ما به وسیله اعمال و افکارمان تغییر می‌کند. سپس چگونگی تغییر عادت‌های فکری و رفتاری را از طریق انعطاف‌پذیری عصبی شرح می‌دهد.