مقدمه‌ای بر علوم و فناوری‌های شناختی و کاربردهای آن

علوم و فناوری‌های شناختی در چند دهه اخیر مورد توجه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا قرار گرفته است و انتظار می‌رود که در قرن حاضر تحولات مهمی در قلمرو علم و فناوری و در زندگی بشر رقم زند. پیش بینی می‌شود علوم و فناوری‌های شناختی با مطالعه کارکردهای شناختی ذهن/ مغز و سازوکارهای آن بتواند در معالجه بیماری‌های روانی و آسیب‌های شناختی راهکارهای جدیدی مبتنی بر عملکرد مغز عرضه کند، نگاه به رفتارهای فردی و پدیده‌های اجتماعی را تغییر دهد و راهکارهای تقویت کارکردهای شناختی انسان را فراهم سازد.

کتاب حاضر اثری مقدماتی است که به منظور آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی با علوم و فناوری‌های شناختی به نگارش درآمده است. هرفصل از کتاب یکی از ابعاد علوم و فناوری‌های شناختی را تشریح می‌کند تا دانشجویان رشته‌های مختلف با این حوزه و کاربردهای آن آشنا شوند.

«مقدمه‌ای بر علوم و فناوری‌های شناختی و کاربردهای آن» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط دکتر سید کمال خرازی با همکاری جمعی از استادان به نگارش درآمده است. انتشارات سمت در سال ۱۳۹۷ این کتاب را منتشر کرده است.