مقدمه ای بر شناخت پژوهی استعاره

این کتاب در ۶ فصل تنظیم شده است:

  1. نظریه پردازی‌های ارسطو و جرجانی؛
  2. نگرش‌های عمده امروزی درباره استعاره ها؛
  3. حس آمیزی و استعاره؛
  4. نوروپسیکولوژی استعاره؛
  5. خاستگاه تجربی استعاره‌ها؛ و
  6. استعاره در شعر و ادبیات

این نخستین بار است که در زبان فارسی بحث استعاره با این جامعیت مطرح شده است. در این کتاب سعی شده است همراه با ارائه دیدگاه‌ها و نظریه‌های مختلف، ارزیابی‌هایی نیز از آن‌ها به عمل آیند و مخصوصا مسائل مربوط به روش‌شناسی و تفسیر یافته‌ها در تحقیقات، مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

مطالعه این کتاب می‌تواند برای علاقه‌مندان، دانش‌جویان و دانش‌پژوهان رشته‌های علوم شناختی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، نورولوژی و عصب پژوهی، فلسفه، علوم رایانه و ادبیات، جالب و ایده آفرین باشد.

«مقدمه‌ای بر شناخت پژوهی استعاره» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط حبیب الله قاسم زاده به نگارش درآمده است. انتشارات کتاب ارجمند در سال ۱۳۹۸ این کتاب را منتشر کرده است.