مهارت های شناخت دانش آموزان در مدرسه

یکی از گرانسنگ ترین گوهرهایی که از بنیان گذاران مدارس اسلامی به یادگار مانده، «نظام معلم راهنمایی» است. معلمان راهنما به اهمیت معنویت در مسیر رشد و تربیت دانش آموزان واقفند و در این مدارس با آن ها زندگی و برایشان «مربی گری» می‌کنند. در دنیای روابط بین معلمان و دانش آموزان، ارتباط داشتن، زندگی کردن، شناختن، تاثیر گذاشتن و تغییر کردن، مفاهیم در هم تنیده ای هستند که بازخوانی تجربه های زیسته معلمان راهنما در این زمینه ها می‌تواند برای همه علاقمندان به تربیت دانش آموزان در محیط مدرسه، سودبخش باشد؛ آنان را به تامل وادارد و اقدام های بعدی را بر پایه ی تجربه های قبلی شکل دهد. شناخت دانش آموزان در مدرسه، از ضروری ترین مهارت هایی است که معلمان راهنما در این مسیر به آن نیازمندند.

 

«مهارت های شناخت دانش آموزان در مدرسه» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط گروه تربیت موسسه متن سید عبدالحمید ابطحی نگارش شده است. انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۸ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط