مهلت ثبت درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان

مهلت ثبت درخواست وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تاریخ بیستم آدر ماه  ۱۴۰۰پایان خواهد یافت. آن تعداد از دانشجویان متقاضی موسسه که در نیمسال‌های گذشته از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه استفاده کرده‌اند می‌بایست با مراجعه به سامانه صندوق (ww.swf.ir)، در صفحه “ویژه دانشجویان” گزینه  “پورتال دانشجویی”، سپس گزینه “پورتال فاز ۲″، بعد گزینه “درخواست وام ” و در نهایت گزینه ” وام شهریه غیر انتفاعی مهر ایران”را انتخاب و درخواست خود را ثبت کنند.

سایر دانشجویان متقاضی، می بایست در دو مرحله نسبت به ثبت درخواست وام شهریه اقدام کنند. در مرحله اول، پس ازمراجعه به سامانه صندوق رفاه، در صفحه “ویژه دانشجویان” گزینه “پورتال دانشجویی”  و سپس گزینه”تشکیل پرونده” انتخاب و تکمیل کنند. در مرحله دوم و پس از تایید مدارک و دریافت پیامک از صندوق رفاه دانشجویان می بایست با مراجعه مجدد به سامانه صندوق در صفحه “ویژه دانشجویان” با انتخاب به ترتیب گزینه های “پورتال دانشجویی” ، پورتال فاز ۲″، “درخواست وام” و  در نهایت گزینه “وام شهریه غیر انتفاعی مهر ایران” درخواست خود را ثبت کنند.