موسسه آموزش عالی علوم شناختی روز یکشنبه تعطیل خواهد بود

حسب مصوبه کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا، با توجه به پایداری و سکون جوی و افزایش آلودگی هوادر سطح استان تهران، فردا، یکشنبه ۱۱ دی ماه موسسه آموزش عالی علوم شناختی تعطیل خواهد بود.

در صورت فوریت با رایانامه info@icss.ac.ir تماس گرفته شود.