مکانیسم‌های شناختی تغییر باور

این کتاب، یکی از آثار جدید و منحصربه‌فرد پروفسور آرون اسمیت، استاد سابق دانشگاه RMIT ملبورن استرالیا و استاد فعلی دانشگاه لافبورو لندن است. نویسنده با تحلیل و توصیف ماهیت و مراحل تکوین باورها، مکانیسم‌های تغییر باور در انسان‌ها را در قالب یک الگوی شناختی تشریح و تبیین کرده است. کتاب در شش فصل تنظیم شده است: فصل اول: تغییر باورها، فصل دوم: مفاهیم، فصل سوم: محاسبه، فصل چهارم: تعهد، فصل پنجم: پیامدها، فصل ششم: جمع‌بندی. این کتاب برای متخصصان علوم شناختی، روان‌شناسان، مدیران و سیاستمداران کاربردهای مهم و بسیار دارد.

مطالب مرتبط