نخستین رویداد سلامت شناختی دیجیتال برگزار می شود

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی مجری این رویداد خواهد بود.

شناسایی بازیگران فعال در حوزه سلامت شناختی دیجیتال ، افزودن خدمات شناختی به شبکه سلامت دیجیتال کشور ، شبکه سازی و بهم رسانی عرضه و تقاضای خدمات سلامت شناختی و نیز تسهیل گری و تامین مالی جهت توسعه سلامت شناختی از اهداف این رویداد علمی است .

در این رویداد  یکروزه که پانزدهم ماه جاری برگزار می شود، علاوه بر معرفی فرصت ها و الزامات سلامت شناختی با تمرکز بر سه گروه زیر ۵ سال ، ۵ تا ۱۷ سال و نیز سالمندان بالای ۶۰ سال ، چالش های توسعه و تجاری سازی محصولات و خدمات حوزه سلامت در بستر دیجیتال توسط پژوهشگران ، توسعه دهندگان و فعالان این حوزه تشریح خواهد شد.

حمایت های ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، نشست فرصت ها و چالش های صاحبان کسب و کار ، ارایه تیم های فنآور جهت دریافت گرنت تحقیق و توسعه و نیز جذب سرمایه گذار و تامین مالی از محورهای این رویداد عنوان شده است.

در این رویداد علمی همچنین خدمات حمایتی زیست بوم در سه بخش حمایت های ستاد ، گرنت تحقیق و توسعه و نیز سرمایه گذاری صندوق نوآوری در رویداد معرفی و به متقاضیان واجد شرایط تخصیص خواهد یافت.

شرکت های فعال استارتاپی ، تیم های پژوهشی ، سرمایه گذاران و تمامی علاقه مندان می توانند از طریق نشانی  اعلام شده در پوستر نسبت  به کسب اطلاعات ، ثبت نام و شرکت در این رویداد اقدام نمایند.