نرم افزار شناختی جامع اتیسم منتشر شد

“نوروکید NEUROKID –  ” یک نرم افزار  شناختی جامع در حوزه اتیسم است که در چهار بخش اصلی به گروه هدف کودکان اتیسم و خانواده های آن ها، در حوزه آزمون های غربالگری، بازی های شناختی، یافتن پزشک و مشاور و دسترسی به بانک های اطلاعاتی مراکز توانبخشی و مدارس خدمات ارائه می دهد.

نرم افزار نوروکید در حال حاضر از طریق کافه بازار و مایکت قابل دریافت است و بزودی نسخه ios  آن نیز منتشر خواهد شد.

این نرم افزار توسط استارت آپ مستقر در “شتاب دهنده شناختی – COGNOTECH ” با پشتیبانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی تهیه شده است.

نرم افزار نوروکید از نشانی  https://neurokid.app قابل دریافت است.