نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: مقایسه اثر قصه به روایت حیوانات و قصه به روایت انسان بر تجربه هیجانی کودکان پیش دبستانی

استاد راهنما: دکتر محمئد تلخابی

دانشجو: نگین  سادات قادریان (دانشجوی رشته ذهن مغز تربیت)

تاریخ: یکشنبه ۹ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰

محل: کلینیک مغز و شناخت