نشست دفاع از پایان نامه

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

بررسی تاثیر سینمای مستند هوانوردی بر نگرش و عملکردهای شناختی خلبانان شامل توجه بازداری پاسخ و سرعت پردازش اطلاعات

 

استادان راهنما: دکتر محمد ناصحی – دکترپیمان حسنی ابهریان

دانشجو : الهام رجایی

 (دانشجوی رشته رسانه)

 

روز : پنجشنبه ۱۱ خرداد  ۱۴۰۲

ساعت: ۱۲:۰۰

   مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷- ۲