نشست علمی هفته

موضوع: آشنایی با شتاب دهنده شناختی (COGNOTECH) – سینا توکلی و پوریا اکبری – تاریخ: دوشنبه ۳۰ فروردین

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

وبینار آموزشی

معرفی شتاب دهنده شناختی COGNOTECH

نخستین شتاب دهنده شناختی در ایران

سینا توکلی

مدیر شتاب دهنده شناختی

پوریا اکبری

مدیر برنامه ریزی شتاب دهنده شناختی

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

  ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub

شرکت برای تمام پژوهشگران و علاقمندان آزاد است.