نشست چهاردهم انجمن علمی – دانشجویی طراحی و خلاقیت

طراحی محصول به عنوان یک عامل قدرتمند و متمایز کننده در بازار شناخته می­شود. اگرچه تاکتیک هایی که در طراحی محصول استفاده می­شوند، پیچیده هستند اما استراتژی های پایه و اهداف آن­ها چندان پیچیده نیست. یکی از مشاغلی که طراحان و بویژه طراحان شناختی می­توانند در آن ایفای نقشی تأثیرگذار داشته باشند طراحی محصول است.

یکی از بخش­های مهم در طراحی محصولات ثبت اطلاعات از کاربران، پردازش این داده­ ها و تبدیل این اطلاعات به پارامترهای تأثیرگذار بر طراحی محصول است. گاهی جمع ­آوری و تحلیل داده توسط خود طراحان انجام می­گیرد و گاهی توسط کارشناسان تحلیل داده. کارشناسان تحلیل داده با تمرکز بر روی تحقیقات کاربر و اطلاعاتی که حول نیازهای کاربر و محصول وجود دارد، اطلاعاتی ارزشمند برای ارتقاء محصول و از بین بردن نقاط ضعف احتمالی آن جمع آوری می­کنند و در اختیار سایر بخش های تیم قرار می­دهند. گرچه خروجی آن ها کاملا فنی و از جنس آمار و ارقام است اما طراحان این داده ­ها را در مراحل بعدی به فاکتورهای تأثیرگذار برای طراحی تبدیل می­کنند.

در نشست چهاردهم انجمن علمی – دانشجویی طراحی و خلاقیت، در کنار جناب آقای دکتر مجید خلیلی هستیم تا از تأثیر استفاده از داده­ ها در فرایند طراحی محصول آگاه شویم و بدانیم داده­ های بدست آمده در مراحل مختلف فاز همدلی در کجا و به چه شکل بر طراحی محصول تأثیر می­گذارند.