نشست ۲۰‌ام طراحی و خلاقیت

چگونگی تعامل انسان و ابزارها و خدمات صنعتی و رایانهای، از چنان اهمیتی برخوردار است که مباحث پژوهشی مهمی چون: تعامل انسان و رایانه (۱)، طراحی تعامل (۲)، و دسترسپذیری (۳) و کاربردپذیری (۴)، برای بررسی چند و چون ارتباط و تعامل انسان و ابزارها و خدمات نوین پدید آمده است. دسترس‌پذیری رایانه (۵) و دسترس‌پذیری وب (۶) از مهمترین مباحث مطرح در این حوزه پژوهشی است. دسترسی‌پذیری در طراحی عبارتست از طراحی محصولات متناسب با شرایط و توانایی‌های افراد دارای معلولیت دایم یا موقت.

دسترس‌پذیرسازی وبسایت‌ها، افزون بر آنکه زمینه بهره‌مندی کاربران معلول، ناتوان و سالمند را فراهم می‌سازد، استفاده از وبسایت‌ها را برای کاربران عادی نیز آسانتر می‌کند. یک وبسایت دسترس‌پذیر، مشکلات و مسایل موجود بر سر راه کاربران در بهره‌گیری از وبسایت، مانند: موانع دیداری، شنیداری، فیزیکی، شناختی و حسی ـ حرکتی را مرتفع می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا مانند دیگر کاربران، از امکانات و خدمات وبسایت برخوردار شوند

از دیدگاه کنسرسیوم وب جهانی، دسترس‌پذیری در وب، یعنی کسب اطمینان از اینکه اطلاعات و خدمات ارایه شده در وبسایت‌ها، برای بیشتر مخاطبان با تواناییهای جسمی و ذهنی متفاوت و امکانات و شرایط محیطی مختلف، در دسترس و قابل استفاده باشد. تیم برنزلی پدر وب و رییس کنسرسیوم وب جهانی در مقاله‌ای با عنوان قابلیت دسترسی در وب می‌گوید: وبسایت‌ها با هر هدفی که طراحی می‌شوند، باید قابل استفاده برای کاربران و به این منظور باید دسترس‌پذیر باشند. از نظر او، دسترس‌پذیری در مباحث گوناگون یک وبسایت جریان می‌یابد؛ مباحثی مانند: سازگاری وبسایت‌ها با مرورگرهای مختلف، سازگاری با انواع دستگاه‌های تلفن همراه، رایانه‌های جیبی، فناوری‌های کمکی، کاربران دارای پهنای باند کم و اینترنت کم‌سرعت، و کاربران کم‌سواد؛ حتی مسایل مربوط به کاربرانی که انگلیسی، زبان دوم آنها به شمار می‌آید، در مقوله دسترس‌پذیری آن وبسایت می‌گنجد. دسترس‌پذیری وب، تأکید ویژه‌ای بر بهینه‌سازی وبسایت‌ها برای کاربران ناتوان و کم‌توان دارد.

در نشست ۲۰‌ام طراحی و خلاقیت با علی دهقانپور عزیز دیزاین لید شرکت زیتل پی‌پل همراه می‌شویم تا از طراحی برای همه و أصول دسترسی‌پذیری در طراحی آگاه شویم.

در این نشست همراه ما باشید.

لینک ثبت‌نام رویداد: https://m0h.ir/l3azqk