نهمین همایش بین المللی علوم شناختی از روز چهارشنبه شروع می شود

 

نهمین همایش بین المللی علوم شناختی توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و با همکاری دانشگاه خوارزمی به صورت حضوری از روز چهارشنبه ۲۸ الی روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود:

  • ۸۰ سخنران داخلی و خارجی
  • ۳۲ ارائه ی شفاهی مقالات
  • ۸۰ ارائه ی پوستر مقالات

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، سالن ۱۷ شهریور

نشانی برای مشاهده ی سخنرانی ها:

https://vc.khu.ac.ir/cf_1/

https://vc.khu.ac.ir/cf_2/

نشانی برای مشاهده ی ارائه ی پوستر مقالات:

https://vc.khu.ac.ir/cf_p1/

https://vc.khu.ac.ir/cf_p2/

برای اطلاعات بیشتر به سامانه همایش  iccs.icss.ac.ir مراجعه شود.