ویراست دوم کتاب “مبانی علوم اعصاب شناختی” منتشر شد

ویراست دوم کتاب “مبانی علوم اعصاب شناختی ” توسط دکتر”سیدکمال خرازی ” استاد دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی علوم شناختی ترجمه و فروردین امسال به بازار نشر ایران عرضه شد.

کتاب مبانی علوم اعصاب شناختی خواننده را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجود هرانسان به عنوان بزرگ‌ترین ودیعه الهی نهفته است، هدایت می‌کند و اسرار توانایی­های ذهن و مغز انسان را آشکار می­سازد.

ویراست دوم این کتاب نسبت به ویراست اول آن از جمله افزایش چند فصل جدید، تصاویر نو، اطلاعات روزآمد و قاب­های جدید به کتاب ، تغییرات زیادی یافته  است .

این کتاب حاصل سال‌ها تحقیق، تدریس و تلاش دو پژوهشگر علوم اعصاب شناختی “برنارد بارس ” محقق برجسته موسسه علوم اعصاب در سن‌دیگو کالیفرنیا و “نیکول گیج ” از محققان دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و رییس آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی زبان در آن دانشگاه است که ویراست دوم آن در سال ۲۰۱۸ میلادی انتشار یافت. ترجمه ویراست  اول این کتاب در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود.