پژوهش در ذهن، مغز و تربیت

کتاب پژوهش در ذهن، مغز و تربیت منبعی سودمند و جذاب برای پژوهشگران، دانشجویان و دانشوران علاقه‌مند به قلمرو میان‌رشته‌ای «ذهن، مغز و تربیت»، است. دوازده نفر از اندیشمندان سرشناس این رشته، در نگارش فصل‌های این کتاب مشارکت کرده‌اند تا خوانندگان را به سرزمین جذاب و زیبای «ذهن، مغز و تربیت» ببرند و آنان را به دانش اخیر درباره مدل‌های تربیتی و پایه‌های عصب‌شناختی-تربیتی موضوعات خاص از جمله: خواندن، ریاضیات، هیجان و اتیسم تجهیز کنند. اگرچه این مجموعه، تنها بازتاب بخشی از دستاوردهای مفهومی و نظری علم «ذهن، مغز و تربیت» به عنوان یک قلمرو مطالعاتی است، اما با ترکیب و تلفیق حوزه‌های «روان‌شناسی»، «علوم اعصاب» و «تربیت»، موضوعات بنیادی و نوظهور این رشته را معرفی می‌کند.

مطالب مرتبط