پیاده سازی اهداف تربیتی در مدرسه

این کتاب برای تسهیل پیگیری فرآیند پیاده سازی اهداف تربیتی در مدارس، الگوی اجرایی ارائه می کند و در آن به نیازهای عملی یک مدرسه پیشرو و موفق در عرصه تربیت توجه کرده است.

اصل ضرورت هدف گذاری تربیتی و نحوه انتخاب اهداف سالیانه براساس اهداف تفصیلی مقاطع، روش های تحلیل روند پیاده سازی اهداف در مدرسه برای برنامه ریزان تربیتی مدرسه در فصل اول معرفی شده است. فصل دوم، یک نمونه از برنامه های تربیتی مدرسه مورد تحلیل قرار گرفته و فصل سوم به بیان نکاتی در زمینه بسترسازی، حمایت و اصلاح برنامه ها و نقش مدیر در این زمینه می پردازد.

 

«پیاده سازی اهداف تربیتی در مدرسه»  از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط سید عبدالحمید ابطحی و وحید مهران تنظیم و ویرایش شده است. انتشارات خسرو خوبان در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط