چراغ های موسسه برای دو هفته خاموش می‌شود

واحدهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز شنبه نهم مرداد به مدت دو هفته تعطیل می باشد. نخستین  روز کاری موسسه، یکشنبه  بیست و چهارم مرداد ماه خواهد بود. در این دو هفته و تنهادر صوت فوریت، امکان تماس دانشجویان موسسه از طریق رایانامه ejraee@iricss.org فراهم می باشد.