کتاب کار شناختی رفتاری برای خشم: برنامه‌ای گام به گام در جهت موفقیت

ما در عصر خشم زندگی می‌کنیم و همه روزه اخبار ناشی از حوادث مرتبط با فوران خشم را می‌شنویم. خشم در همه‌جا وجود داشته و خطرات واقعی از جمله بیماری قلبی و افسردگی را در پی دارد. بنابراین چگونه می‌توانید از تله‌های خشم ویرانگر و خطرناک رها شوید؟

این کتاب کار با تکیه بر درمان شناختی- رفتاری (CBT)- و باتوجه به رویکرد رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (REBT)، مملو از ابزارها، تمرین‌ها و خودارزیابی‌های قدرتمند است. خواندن و انجام تمرین‌های کتاب حاضر به شما کمک می‌کند یک بار برای همیشه بر خشم مخرب غلبه کنید. با این راهنما، مهارت‌هایی را برای شناسایی و اجتناب از خشم نامناسب کشف خواهید کرد. کتاب کار شناختی – رفتاری برای خشم یک کتاب کامل و جدید در زمینه هیجان شایع خشم است که براساس رویکرد مبتنی بر شواهد نوشته شده است. این کتاب در ارتباط با چگونگی مدیریت هیجان خشم بوده و ویژه متخصصین سلامت روان است و همچنین یک کتاب خودیاری برای افرادی که از شدت بالای هیجان خشم در زندگی روزمره‌شان رنج می‌برند محسوب می‌شود که یک ابزار قوی در جهت مدیریت هیجان خشم توسط تکنیک‌های شناختی و شناسایی موقعیت‌های فعال کننده خشم، ظرفیت‌سازی در جهت تاب‌آوری هنگام فوران خشم و غیره فراهم می‌کند. اگر خشم شما مانع روابط، شغل، سلامت و شادی شما شده است، کتاب کار شناختی رفتاری برای خشم می‌تواند به شما کمک کند تا مدیریت خشم و زندگی خود را به دست بگیرید.