کلاس های درس موسسه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تشکیل نمی شود

کلاس های درس دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی به دلیل شرکت استادان و دانشجویان موسسه در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت  برگزار نمی شود.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی  با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس دهمین همایش بین المللی علوم شناختی را به مدت سه روز از چهارشنبه ۲۶ تا جمعه ۲۷ اردیبهشت در محل آن دانشگاه برگزار می کند.

در همین مدت برنامه های آموزشی، پژوهشی در محل موسسه اجرا نخواهد شد. مسئولین آموزشی و استادان موسسه در محل برگزاری همایش پاسخگوی پرسش های احتمالی دانشجویان خواهند بود.

مطالب مرتبط