نشست دهم انجمن علمی طراحی و خلاقیت مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

در دنیای امروز محصولات برای کاربران طراحی می­شوند تا زندگی و تعامل با دنیای اطراف را راحت نمایند. بدون تردید در زنجیره میان انسان و محصولات طراحان نقش واسطان کلیدی برای طراحی محصولات برای کاربران را برعهده دارند. بسیاری از کسب و کار‎ها برای افزایش مخاطبان و کاربران خود، برای تغییر فرهنگ سازمانی یک شرکت از یک سو و تغییر رفتار کاربران از سوی دیگر، برای اضافه کردن کمی‎سرگرمی‎به محصول، یا فرهنگ، یا برای کاهش حوصله سر بر بودن یک فرایند به دنبال بازی وار کردن آن هستند.

به طور ساده می‎توان گفت که گیمیفیکیشن/بازی­وارسازی استفاده از المان‎های یک بازی در بستری است که به خودی خود بازی نیست. شرکت­ها و طراحان بسیاری از فرایندها و رفتارها را در غالب بازی­وار سازی به مخاطبان خود آموزش می­دهند و از رهگذر این رویکرد اثربخشی آموزش را برای کاربران خود تسریع کرده و منجر به تغییر رفتار اثربخش می­شوند. با توجه به این مهم که طراحی رفتار یکی از وظایف اصلی طراحان شناختی است، در نشست دهم سلسله نشست­های انجمن علمی طراحی و خلاقیت، با علیرضا رنجبر همراه می­شویم تا بازی­وار سازی را بشناسیم و از میزان اثربخشی آن بر طراحی کسب­وکارها آگاه شویم.