گزارش تصویری از نشست تخصصی علوم شناختی و رسانه

گزارش تصویری از دومین نشست تخصصی علوم شناختی و رسانه با سخنرانی دکتر فریدون وردی نژاد در موسسه آموزش عالی علوم شناختی به  نشانی زیر در دسترس علاقمندان قرار داده شده است.

عنوان: علوم شناختی و ارتباط موثر

سخنران: دکتر فریدون وردی نژاد

(نشست علمی علوم شناختی و رسانه  -دوشنبه ۲۲فروردین ۱۴۰۳)

https://www.aparat.com/v/udlgy6z        بخش اول           

https://www.aparat.com/v/ogll97i         بخش دوم           

https://www.aparat.com/v/lvgx6j4        بخش سوم