۲۴ نشست تخصصی در دهمین همایش بین المللی برگزار می شود

از ویژگی های دهمین همایش بین المللی علوم شناختی تنوع در موضوعات نشست های تخصصی آن در حوزه علوم شناختی است. ۲۴ نشست تخصصی با موضوعات مختلف در سه روز کاری همایش تشکیل می شود. دهمین همایش بین المللی علوم شناختی توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس از روز چهارشنبه ۲۶ به مدت سه روز تا جمعه ۲۸ اردیبهشت در محل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای آن دانشگاه برگزار می شود.

قلب و شناخت یکی از ۲۴ نشست تخصصی در همایش است که در آن از جمله به موضوع راه های ارتباط قلب و مغز  و نقش قلب در شناخت می پردازد. همبستگی بین عملکردهای شناختی و  تغییرپذیری ضربان قلب و همچنین بحث در این باره که چگونه قلب درک مغزی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟ از سایر موضوعات متنوع در این نشست است.

در هر یک از  سه روز همایش، علاوه بر یک سخنرانی کلیدی، دو کارگاه آموزشی و دو نشست ویژه ارائه مقالات پذیرش شده، هشت نشت تخصصی تشکیل خواهد شد. بیش از ۹۵ نفر از استادان و پژوهشگران حوزه  علوم شناختی در نشست های تخصصی  سخن خواهند گفت و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ می گویند.

سایر نشست های تخصصی در همایش دهم علوم شناختی  به بحث و ثبادل نظر پیرامون  موضوعاتی همچون “بازی های شناختی” ،  “مغز و دوزبانگی” ،  “فرهنگ و شناخت” ، ” رسانه های جدید و لذت جویی” ، “توانبخشی عصبی-شناختی اوتیسم”،  “دیجیتال و سلامت شناختی” ، “مغز از آغاز تا کنون” ، “هوش مصنوعی” و “آموزش و پرورش شناختی و عاملیت در یادگیری  و یادگیری شبکه ای” توجه خواهند داشت.

برنامه های دهمین همایش  روزانه از ۸ ساعت  و نیم تا ۱۸ برگزار می شود.