پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

روان‌شناس ایرانی و رئیس انجمن روان‌شناسی ایران - دانشیار بازنشستهٔ دانشگاه تهران

تحصیلات

دکتری روان‌شناسی بالینی از دانشگاه مینه‌سوتا

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: