آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی موسسه در دی ماه برگزار می شود

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی آموزش عالی علوم شناختی در روز یکشنبه ۲۶دی ماه برگزار می‌شود.

تاریخ آزمون شفاهی در آینده اعلام خواهد شد. دانشجویان شرکت کننده در آزمون شفاهی می بایست خلاصه شرح پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سه صفحه جهت ارائه به جلسه آزمون شفاهی همراه داشته باشند.

دانشجویان واجد شرایط که تمایل به شرکت در آزمون جامع را دارند می بایست نسبت به ارائه مدرک زبان خارجی به دفتر آموزش تا تاریخ ۲۰ دی ماه از طریق رایانامه amoozesh@icss.ac.ir  جهت استعلام نهایی از مرکز صادر کننده مدرک زبان اقدام نمایند.

حدقل نمره زبان خارجی مورد قبول به شرح جدول  زیر می باشد:

 

.Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60

MHLE=50

 آزمون زبان دانشگاه خوارزمی KELT=60

 آزمون زبان دانشگاه فردوسی مشهدTELP=50

 

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم با انتخاب آزمون جامع بایستی در آزمون جامع شرکت نماید. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی امتحان جامع ۴ نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت عدم آمادگی یا عدم قبولی در اولین آزمون جامع فقط یکبار دیگر مجاز به شرکت در آزمون بعدی است.

همچنین، دانشجو موظف است پس از آزمون جامع عنوان طرح پژوهشی یا رساله خود را به تصویب موسسه برساند.

آزمون جامع شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. آزمون کتبی شامل سه یا چهار درس اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است. نمره میانگین آزمون کتبی نباید کمتر از ۱۵ باشد. نمره آزمون شفاهی بر اساس : ۱- مصاحبه درباره محتوای دروس آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی  محاسبه می شود. میانگین نمره آزمون جامع (شفاهی و کتبی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

شرایط لازم برای شرکت در آزمون جامع :

  • گذراندن ۱۸ واحد درسی و کسب نمره قبولی؛
  • دارا بودن مدرک زبان مورد تایید؛
  • تکمیل و ارسال برگه اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی جامع آموزشی؛
  • تکمیل بودن پرونده آموزشی ؛

دانشجویان دارای شرایط در صورت تمایل به شرکت در آزمون جامع باید برگه اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی جامع آموزشی  (پیوست) را تکمیل و به همراه  مدرک زبان خارجی تا تاریخ ۲۰ دی ماه بصورت حضوری به دفتر آموزش موسسه و یا مجازی  از طریق رایانامه amoozesh@icss.ac.ir  ارائه کرده باشند. موسسه نسبت به استعلام  مدرک زبان خارجی از مرکز صادر کننده آن اقدام خواهد کرد.

برای تکمیل  و ارائه برگه اعلام امادگی شرکت در ارزیابی جامع آموزشی بصورت حضوری مراجعه به موسسه در روزهای یکشنبه  تا پنجشنبه امکان پذیر است.

 

مواد درسی برای آزمون کتبی جامع به شرح زیر است:

رشته

مواد درسی

تاریخ آزمون کتبی

شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی

* نوروپسیکوفارماکولوژی

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

مدلسازی شناختی

*بازشناسی الگو

* روانشناسی شناختی پیشرفته ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

  زبانشناسی

* زبانشناسی

* علوم اعصاب شناختی زبان

* استعاره تلفیق و شناخت

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

رایانش و هوش مصنوعی

* نورو ایمیجینگ

* علوم اعصاب شناختی

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* سامانه های پویا در علوم اعصاب

یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰