ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی

توانمندی‌های شناختی حاصل عملکرد فرایندهای ذهنی پیچیده و سطح بالایی است که موجب تفاوت انسان از سایر موجودات می‌شود. عالی‌ترین و عمیق‌ترین ویژگی‌های انسان بعد شناختی اوست که نتیجه آن آگاهی از خود و جهان اطراف، و قدرت تفکر و تحلیل پدیده‌ها خواهد بود. متاسفانه توانایی‌های شناختی در معرض اختلالات و مشکلاتی قرار دارند و حتی به واسطه عللی ساده مانند افزایش سن نیز با کاهش و نقص شناختی مواجه خواهیم شد. باتوجه به افزایش میانگین سنی جوامع از یک سو و اهمیت توانایی‌های شناختی در دنیای پیچیده امروزی، اختلالات شناختی توجه روزافزونی را به خود معطوف کرده‌اند. اولین و مهم‌ترین قدم، شناسایی به موقع این اختلالات است تا فرصت لازم برای جلوگیری از رشد آن و البته حفظ توانمندی‌های باقیمانده در اختیار درمانگران قرار گیرد. البته شیوه‌های دقیق تشخیصی، مانند استفاده از نشانگرهای زیستی، روش‌های تصویربرداری نوین یا معاینه‌های روشمند دقیق بالینی راهگشای متخصصان عصب شناختی‌اند. با این حال، اهمیت شناسایی زودهنگام این اختلالات نیازمند طراحی، ساخت و استفاده از ابزارهای غربالگری در سایر حوزه‌های درمانی و بالینی است. در همین راستا، در کتاب حاضر مجموعه‌ای از ابزارهای تشخیصی و غربالگری اختلالات شناختی گردآوری و ویژگی‌ها، شکل اجرا، مزایا و معایب استفاده از آن‌ها معرفی شده است. این مجموعه برای متخصصان درمانی در حوزه‌های مختلف، این امکان را فراهم می‌سازد تا برحسب موقعیت بالینی بهترین گزینه را انتخاب کنند و متخصصان بالینی، پژوهشگران و محققان نیز می‌توانند از این ابزارها در اجرای طرح‌های تحقیقاتی بهره برند. همچنین در سیاست‌گذاری‌های مراقبت از سلامت و پیشگیری نیز می‌توان از این مجموعه ابزار برای غربالگری‌های کلان اجتماعی استفاده کرد.