اجباری بودن ارائه کارت واکسیناسیون و استفاه از ماسک برای حضور در موسسه

به اطلاع کلیه دانشجویان, اعضای هیات علمی، کارکنان و مراجعین محترم  موسسه آموزش عالی علوم شناختی میرساند، ارائه برگه گواهی واکسن کووید -۱۹ برای ورود و استفاده از ماسک در مدت حضور در محوطه موسسه الزامی است. موسسه از  روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه از پذیرش و  میزبانی مراجعین محترم فاقد کارت واکسناسیون معذور خواهد بود.

از کلیه مراجعین محترم درخواست می شود به منظور رعایت شیوه نامه بهداشتی و حفظ سلامت خود و سایرین بطورجد هنگام حضور در موسسه نسبت به استفاده ازماسک و همراه داشتن کارت واکسیناسیون اقدام فرمایند .

برای دریافت کارت واکسیناسیون به سامانه کرونا – ثبت نام کارت واکسن دیجیتال فارسی (salamat.gov.ir)  مراجعه شود.

 

مطالب مرتبط